Nieuws

Penningmeester gezocht voor onze startende stichting

Dialooggroepen: Kleurrijk leven

een samenwerking met het Haags SteunSysteem

Criminele uitbuiting onder jongeren

uit het project rondom moderne slavernij

Dialoog jongeren met oorlogsslachtoffers van de 2e wereldoorlog

Online dialoog rondom Solidariteit

8 maart | 19:30 - 21:30 uur

Dialooglichtjes in 2021 & wens voor 2022

Dank u wel voor alle ontmoeting van betekenis

Change starts with knowledge

Lieven Joziasse over moderne slavernij en wat doe jij?

Peace in the Park - doe het zelf én samen

verrassingsdialogen en meer...

Dialoogliefhebber aan het woord

Tillie van Voorall vertelt

Dialoog ideeën in wording

van de deelnemers training Dialoog & Dialoogbegeleiding