Nieuws

Wijsheden van Toen & Nu

Jongeren en ouderen gingen in dialoog

Even voorstellen...

dialoogbegeleiders in opleiding

In dialoog over Erbij horen

Jongeren die 1 jaar in Nederland wonen & jongeren die hier zijn opgegroeid

Terugkijken bijeenkomst dialoognetwerk

5 september 2022 jl.

Dialooggroep: Kleurrijk leven

een samenwerking met het Haags SteunSysteem

Criminele uitbuiting onder jongeren

uit het project rondom moderne slavernij

Dialoog jongeren met oorlogsslachtoffers van de 2e wereldoorlog