Nieuws

Dialooggroepen: Omgaan met eenzaamheid

Een samenwerking met het Haags SteunSysteem

Criminele uitbuiting onder jongeren

uit het project rondom moderne slavernij

Dialoog jongeren met oorlogsslachtoffers van de 2e wereldoorlog

Online dialoog rondom Solidariteit

8 maart | 19:30 - 21:30 uur

Dialooglichtjes in 2021 & wens voor 2022

Dank u wel voor alle ontmoeting van betekenis

Change starts with knowledge

Lieven Joziasse over moderne slavernij en wat doe jij?

Peace in the Park - doe het zelf én samen

verrassingsdialogen en meer...

Dialoogliefhebber aan het woord

Tillie van Voorall vertelt

Dialoog ideeën in wording

van de deelnemers training Dialoog & Dialoogbegeleiding

De moeite waard

Week van de Dialoog 29-10 t/m 7-11